← Tillbaka

Fortbildning och CPD-poäng

Information om fortbildning finns också på SFAM:s fortbildningsråds sida.

Där hittar du till exempel SFAM:s studiebrev, en del dokument om fortbildning, m.m. 
Nya studiebrev publicerade 2017 och framåt finns på en sida under Föreningen.

Nytt december 2017:
ST-rådets podserie SFAMpen
Intervjuer med personer som brinner för utveckling av allmänmedicin. Finns även här.

Under rubriken SFAM tycker finns också en del policydokument som berör fortbildning,

SFAM:s nya riktlinjer för fortbildning 2017:
Fullständig version med motiveringar
Kortversion, sammanfattning av de viktigaste punkterna

 

 

________________________________________________

CPD Continuing Professional Development 

SFAM har tagit fram ett verktyg för att registrera fortbildning via webben. Poängsystemet är en variant på Norges CPD-poängsystem.

Projektet har finansierats av Socialdepartementets Kronikersatsning. 

 

GÖR SÅ HÄR

1. SKAPA PROFIL
Även medlemmar i SFAM måste skapa en ny profil.

 

      

4. PLANERA FORTBILDNING
Välj bland kurser e-lärande mm. och lägg i din planering. "Egen aktivitet" ger också poäng.

 

2. SÄTT UPP MÅL
Sätt upp mål för varje lärandemetod (timmar).

 

 

5. GENOMFÖR FORTBILDNING
Markera den som klar i aktivitetslistan.

 

3. SÖK FORTBILDNING
Sök i sökrutan för att hitta intressant fortbildning!

 

 

6. FÖLJ DIN MÅLSÄTTNING
Du får poäng och ser hur du förhåller dig till din målsättning. 

 

 

 

FORTBILDNING 

För att söka kurser, e-learning, böcker och andra aktiviteter för fortbildning så använder du sökrutan på förstasidan. 

Lärandekategorier

 • Lärande i grupp

  Lärande och utveckling som sker i gruppform, där deltagarna själva bidrar med innehåll och medverkar i gruppens målsättning och utveckling. Några exempel är Balint-grupper, Läkarmöten och FQ-grupper.

  Läs mer
 • Eget lärande

  Lärande och utveckling där den enskilde läkaren använder sig av lärandeverktyg som kan genomföras självständigt. Några exempel är litteraturstudier, reflektion eller e-learning

  Läs mer
 • Forskning, kvalitetsarbete och undervisning

  All form av forskning, kvalitets- och förbättringsarbete. Inkluderat är även skrivande av artiklar, hålla föredrag och att undervisa andra.

  Läs mer
 • Lärarlett lärande

  Lärande och utveckling där en lärare på ett strukturerat och pedagogiskt sätt hjälper de lärande i deras utveckling. Några exempel är kongresser, kurser eller föreläsningar.

  Läs mer
 • Kollegial värdering

  All typ av lärande och utveckling där kollegial granskning leder till en dialog om den enskilde läkarens utveckling. Några exempel är ASK och specialistexamen.

  Läs mer

Goda exempel