← Tillbaka

För kalendariet
Tisdagsdebatter och Konst och Läkekonst 2017

Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.
20 mars - 20 december, 2017, 276 dagar

Tisdagar kl. 18-19.30 i Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Du kan även se och höra föredragen/debatterna live eller i efterhand på youtube:
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live.


Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter. De är gratis och för alla.
Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck). Föranmälan till Restaurangen:
08-411 60 50 / 070-235 38 55 eller bokning(at)restaurang-lakaresallskapet.se

 

14 mars
Konst & Läkekonst: Kärlekens språk – sexualupplysning i svensk film före 1980
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, Elisabet Björklund, Axel Brattberg, Elisabet och Hans Olsson

21 mars
”Läkare i väpnade konflikter” - hur kan man arbeta i konflikt- och katastrofsituationer?
Medverkande: Märit Halmin, anestesiolog och aktiv i Läkare utan gränser. Eugene Bushayija, rekryterare i Läkare utan gränser

28 mars
”Vad händer med ny läkarutbildning och ingen AT?”
Om bl.a. specialistläkarutredningen som ska komma med förslag om man ska ha något introduktionsår mellan läk leg och specialistutbildning.
Medverkande: Jens Schollin, Torbjörn Ledin (moderator), Hans Hjelmqvist.

4 april
Lennanderföreläsning:
Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi, Växjö

25 april
Läkare mot tobak 25 år!
Gunilla Bolinder m.fl.

9 maj
SLS Fullmäktigemöte kl. 10-16 med eftermiddagstema.

16 maj
Konst & Läkekonst: Hur mådde egentligen Gunnar Wennerberg?
Medverkande bl.a. Adam Taube

 Huvudarrangör

Svenska Läkaresällskapet

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.