← Tillbaka

Lärande i grupp
Studiebrev 2017: Patientsäkerhet – Diagnostiska fel och misstag

13 december 2017 - 31 oktober 2018, 323 dagar

Studiebrev 2017: Patientsäkerhet – Diagnostiska fel och misstag


Kvalitet och patientsäkerhet är begrepp som vävs in i varandra. Vård med låg kvalitet blir inte säkert för våra patienter. Hög kvalitet handlar såväl om diagnostik och behandling som om adekvat uppföljning och personcentrerad vård.

Målsättningen med det här studiebrevet är att bli medveten om mekanismerna för diagnostiska fel och misstag för att kunna minska riskerna för att de sker i egen verksamhet.


Studiebrevet inleds med en faktadel om vårdskador och diagnostiska misstag, inklusive praktiska råd. Sen kommer lite om händelseanalyser som leder vidare till fallbeskrivningar. Fallen bygger på autentiska lex Maria-ärenden. Fallen kan med fördel användas till fortbildning på vårdcentraler med läkare, eller läkare tillsammans med sjuksköterskor, eftersom det ofta är ett teamarbete att ställa diagnos. Sjuksköterskor bidrar till rätt diagnos via telefonrådgivning, bokningar, triagering och egen mottagning.

Huvudarrangör

SFAM

Medverkande

Författare: Rita Fernholm

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Inga bindningar eller jävsförhållanden.