← Tillbaka

För kalendariet
SFAM:s nationella kvalitetsdag 2018

Stockholm
15 november 2018

Kvalitetsdagen 2018 hålls  15/11.

Teman:

Initiativet är vårt! Hur kan IT-stöd stärka kvaliteten i primärvården? Föreställningar, förväntningar och farhågor

Mer information kommer senare.

 

Huvudarrangör

SFAM:s kvalitets- och patientsäkerhetsråd – SFAM-Q

Kontaktpersoner

http://www.sfam.se/foreningen/rad/kvalitets-och-patientsakerhetsradet-sfam-q

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.