← Tillbaka

För kalendariet
SFAM:s konsultationsnätverk möte 8 december 2017

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
8 december 2017

SFAMs nybildade konsultationsnätverk inbjuder till en första nätverksdag på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 8 december 2017.

Syfte med dagen är att samla så många intresserade som möjligt för att gemensamt arbeta fram en agenda för det fortsatta arbetet för att stärka ämnesområdet klinisk konsultation i svensk allmänmedicin, både i praktik och i forskning.
Allas gemensamma krafter behövs i detta viktiga ämnesområde.

Program finns här. Uppgifter om anmälan finns där.

Huvudarrangör

SFAM:s konsultationsnätverk

Sista anmälningsdag

10 oktober 2017

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Inget jäv.