← Tillbaka

För kalendariet
Seminarium för råd och lokalföreningar om "God och nära vård"

Quality Hotel View, Malmö.
13 december 2017

SFAM inbjuder representanter för råd och lokalföreningar till ett separat seminarium i anslutning till konferensen om "Kliniskt kunskapsstöd" i Malmö den 13-14 december 2017.

Plats: Quality Hotel View, Malmö.

Tid: Onsdag 13 december, kl 10-12.

Program: Tanken är att lokalföreningar, råd och styrelse ska få möjlighet till dialog, bl. a. om hur SFAM bör ta vara på möjligheterna i den pågående utredningen ”God och nära vård”.

 Anmälan:  till helene.sward@sfam.se senast 14 november.

Huvudarrangör

SFAM:s styrelse

Sista anmälningsdag

14 november 2017