← Tillbaka

Lärarlett lärande
Reumatologi för primärvård och företagshälsovård

Göteborg centralt
7 december 2017

 Värk och andra symptom från rörelseapparaten är en vanlig orsak till kontakter med sjukvården i allmänhet och primärvården i synnerhet. Att kunna skilja kroniska smärttillstånd och degenerativa tillstånd från inflammatoriska reumatiska sjukdomar är viktigt med tanke på de vitt skilda behandlingsalternativ som finns. Snabb diagnos har blivit allt mer uppmärksammat för de kroniska artritsjukdomarna såväl som de reumatiska systemsjukdomarna. Nya diagnostiska metoder vinner insteg inom både labprover och avbildning. Vårt syfte och målsättning med dagen är att du skall få en bred uppdatering och dom senaste rönen vad gäller behandling och utredning av de vanligaste reumatiska led- och inflammationssjukdomarna. Ur ett primärvårdsperspektiv. Det kommer också att ges utrymme för frågor och diskussion.

Huvudarrangör

Expo Medica

Medverkande

Mats Dehlin, överläkare reumatologi Sahlgrenska Universitetessjukhuset, Göteborg

Kontaktpersoner

Per Persson per.persson@expomedica.se

Kostnad

2800kr För-eftermiddagsfika, lunch. kursmaterial och kursintyg ingår

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.