← Tillbaka

För kalendariet
Regionalt cancercentrum söker primärvårdsläkare

13 februari - 30 juni, 2017, 138 dagar

Regionalt cancercentrum söker primärvårdsläkaretill framtagande av beskrivningar till nya SVF
 
 
Under 2017 har Regionalt cancercentrum (RCC) i uppdrag att ta fram beskrivningar för  högst 5 nya SVF på cancerområdet. RCC i samverkan har därför beslutat att påbörja arbetet med tre diagnoser; vulvacancer, neuroendokrina tumörer (GEP-NET) och buksarkom. Ordförande för respektive grupp är Päivi Kannisto (Lund), Eva Tiensuu Jansson (Uppsala) och Jan Åhlen (Stockholm)
 
Vulvacancergruppen kommer att ha ett internat för framtagande av SVF den 11-12 maj och GEP-NET den 19-20 juni. Buksarkom har inte bestämt datum ännu men troligtvis senvår eller tidig höst.
 
Vi behöver radiologer, patologer och primärvårdsläkare som deltar på mötena! Har ni medlemmar som är intresserade av att vara med?
 
Be dem i så fall att höra av sig till mig så kan jag svara på mer frågor och se till att man får en inbjudan och underlag.
 
Vänliga hälsningar Helena
 
 
Helena Brändström
PhD, Samordnare nationella vårdprogram & standardiserade vårdförlopp
0727- 303 404
helena.brandstrom@skl.se

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.