← Tillbaka

Lärarlett lärande
Psykiatri på vårdcentralen

Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
11-12 oktober, 2017, 2 dagar

Kursinnehåll

Patienter som söker med olika typer av psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp på vårdcentralen.

Hur kan vi bli bättre på att diagnostisera?

Genomgång av diagnosverktyget M.I.N.I

Lärandemål

Kunskap om:
◾Vanliga psykiska problem och vilka verktyg du kan använda för bättre diagnostik och behandling.
◾Vad som är behandlingsbara ångestsyndrom, förstämningssyndrom, medikalisering av psykosociala problem eller missbruk.
◾Diagnosverktyget M.I.N.I, Mini International Neuropsychiatric Interview.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5, c13

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Huvudarrangör

KursDoktorn

Medverkande

Kursledning: Britt Bergström, specialist i allmänmedicin, Sandra af Winklerfelt, specialist i allmänmedicin

Kontaktpersoner

annika.c.borjesson@vgregion.se

Sista anmälningsdag

7 juni 2017

Kostnad

Kurskostnad: 7800 kr exkl moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.