← Tillbaka

Lärande i grupp
Översiktskurs i levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete för läkare

Hälsans Hus i centrala Stockholm nära Slussen
20-21 november, 2017, 2 dagar

Kursen förmedlar betydelsen av levnadsvanor vid olika sjukdomstillstånd, vilken typ av råd och samtal som rekommenderas samt praktiska råd vid vägledningen av patienter i dessa frågor. Kursen hålls av läkare och sjuksköterskor med stor erfarenhet inom sjukdomsförebyggande arbete.

Kursen är Lipus® granskad och uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukdomsförebyggande arbete enligt Socialstyrelsens befattning SOFSF 2008:17 (delmål 21) & SOSFS 2015:8 (delmål b2).

10 % rabatt till alla kursdeltagare som hänvisar till SFAM vid sin anmälan. 

Kursprogram (pdf)

Huvudarrangör

ComMed

Kontaktpersoner

Kostnad

Pris 5990 kronor exkl. moms

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.