← Tillbaka

För kalendariet
Nya studiebrev

2 november 2017

Studiebreven hittar du via Fortbildningsrådets sida eller som länk under Lärande och utveckling. Du kan också söka på Studiebrev i sökfältet.

Hur säker kan man vara på diagnostiken?  och Hur kan man vara säker på behandlingens effekt? är skrivna av Per Wändell.

Behandling av depression hos äldre och Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare är skrivna av Gunilla Byström.

Alla dessa studiebrev utgår från genomgångar av kunskapsläget i SBU-rapporter. 

Studiebreven, såväl dessa nya som tidigare utgivna, är tänkta att vara underlag för kollegial diskussion till exempel i FQ-grupper, vid ST-seminarier men kan naturligtvis också användas för enskilt studium.