← Tillbaka

Narrativ medicin – workshop i Göteborg 24-25 november

Magnolian, Kungälv
24-25 november, 2017, 2 dagar

Workshop, två dagar, runt berättelsen och dess betydelse för att ställa diagnos och hantering av sjukdom. Narrativ medicin är också ett sätt att använda texter, konst och filosofi för att reflektera runt vår roll som läkare eller annan vårdpersonal. Att hitta den inneboende kraft som finns i varje äkta patientmöte.

Workshopen hålls på sjukhuset fredag och lördag och innehåller föreläsningar, gruppövningar och en teaterföreställning på fredag kväll med middag efteråt. Vi är stolta över att kunna presentera ett flertal föreläsare bland annat:

John Launer, Distriktsläkare, författare och föreläsare från University College i London och the Tavistock Clinic. Han är ordförande i Association for Narrative Medicine in Healthcare samt associated editor för British Medical Journal (BMJ).
Astrid Seeberger, Professor vid Karolinska institutet och ansvarig för professionell utveckling på läkarlinjen på Karolinska. Hon är specialist i njurmedicin och författare som debuterade med den uppmärksammade boken "Den skamlösa nyfikenheten" nu aktuell med sin nya bok "Goodbye Bukarest". Hon är en flitigt anlitad talare.
Agneta Pleijel, Poet, dramatiker och författare. Tidigare redaktör på Ord och Bild. Litteraturkritiker och kulturchef på Aftonbladet på 1970-talet. Tidigare ordförande för Svenska Pen. Professor på Dramatiska institutet 1992-1996. Nu aktuell med självbiografiska ”Doften av en man”.

Du kommer att ingå i en grupp som träffas vid flera tillfällen under workshopen. 

För ST-läkare uppfyller kraven del av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8

 

Huvudarrangör

Svensk förening för Narrativ Medicin i samarbete med Kungälvs sjukhus, Medicinkliniken, Göteborgs Universitet och Columbia University NY

Kontaktpersoner

Anita Hellström (anita.hellstrom@vgregion.se)

Sista anmälningsdag

10 november 2017

Kostnad

I avgiften – 2000 kr – ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika under båda dagarna samt föreställningen och buffén på fredag kväll

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.