← Tillbaka

För kalendariet
Kurs i kompetensvärdering vecka 3 2018

Stjärnholms slott, utanför Nyköping
15-17 januari, 2018, 3 dagar

Kurs i kompetensvärdering måndag 15/1 – onsdag 17/1 2018 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. 

Anmälan senast 15 december 2017 –  Anmälningsblankett.
Kursavgift: preliminärt 6500 kr inkl moms
Hotellinternat: preliminärt 5200 kr måndag - onsdag. Det finns möjlighet att komma söndag kväll, mot tillägg. Ange det på anmälningsblanketten.

Schema finns här.

Kompetensvärderingsrådet arrangerar årligen under vecka 3 en kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin  – ett tredagars internat. Kursen ges också vid andra tillfällen när efterfrågan finns. Kurserna annonseras på hemsidans kalendarium.

Kursen ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av ST. Den bygger på aktivt deltagande, och stor del av tiden ägnas åt arbete i små grupper med praktiska övningar. Samtliga moment i specialistexamen gås igenom: portfölj, skriftligt prov, uppsats, praktikdag. Stor del av tiden ägnas åt bedömning av konsultationer samt träning att ge återföring. Videoinspelade konsultationer används som underlag.

Kursen är grundkurs för den som vill bli värderare för Mitt-i-ST och examinator för specialistexamen i allmänmedicin. Den fungerar också som fördjupningskurs för handledare, studierektorer och andra specialister i allmänmedicin med intresse för utbildning.

Godkänd kurs samt en adekvat genomförd examination för specialistexamen med stöd av en erfaren medexaminator ger behörighet att vara examinator i specialistexamen och värderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

Godkänd kurs och en adekvat genomförd Mitt-i-ST-värdering med stöd av en erfaren examinator ger behörighet att vara kompetensvärderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

För att fortsätta som examinator eller mitt-i-st-värderare ska man upprepa kursen minst vart fjärde år.

För mer information kontakta rådets ordförande Ulf Måwe, eller Robert Svartholm.

Huvudarrangör

SFAM:s råd för kompetensvärdering

Medverkande

Medlemmar i kompetensvärderingsrådet medverkar som lärare och gruppledare

Kontaktpersoner

Robert Svartholm – polarull.svartholm@telia.com, Ulf Måwe – ulf@mawe.se

Sista anmälningsdag

15 december 2017

Kostnad

kursavgift preliminärt 6500 kr, internatkostnad preliminärt 5300 kr (inkl moms). För pensionärer utan anställning kan finnas möjlighet att få nedsatt kostnad. Kontakta ulf@mawe.se.