← Tillbaka

Lärande i grupp
Hudtumörer och dermatoskopi

Malmö centralt
21 november 2017

Hudtumörer blir allt vanligare och antalet dödsfall är lika stort som antalet trafikoffer. Går detta att förebygga? På senare år har användning av dermatoskop blivit allt vanligare i denna diagnostik – hur fungerar det och vilken plats har denna diagnostik i primärvården? Går det att ta bort hudtumörer utan att patienterna får missprydande ärr? Fotodynamisk terapi kan åstadkomma detta, men vilka är indikationerna? Olika former av maligna hudtumörer tillhör de cancerformer som visar snabbast incidensökning i Sverige och övriga västvärlden. Landets hudkliniker upplever en invasion av sådana fall och diagnos, behandling och uppföljning av hudcancerpatienter utgör numera över halva verksamheten på de flesta hudkliniker.

Program :

09.00–09.30 Intro, trender, data från Cancerregistret

09.30–10.00 Basalcellscancer

10.00–10.15 Paus

10.15–11.00 Skivepitelcancer

11.00–11.30 Malignt melanom

11.30–12.00 Dermatoskopi – grunder

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Dermatoskopi – benigna tumörer

13.30–14.00 Dermatoskopi – malignt melanom

14.00–14.30 Dermatoskopi – övningsfall 1

14.30–15.00 Dermatoskopi – övningsfall 2

15.00–15.15 Kaffe

15.15–15.45 Dermatoskopi – övningsfall 3

15.45–16.30 Hudkirurgi – tips

Huvudarrangör

Expo Medica

Medverkande

Docent Mats Bjellerup

Kontaktpersoner

Per Persson per.persson@expomedica.se

Kostnad

3400 för- och eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation ingår. Kursintyg delas ut efter kursen

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.