← Tillbaka

Lärande i grupp
Hjärtat i blickpunkten - kardiologi i vardagen

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm
4-5 maj, 2017, 2 dagar

Kursen är upplagd med inspirerande föreläsningar och workshops som erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte för specialister i allmänmedicin, samt andra intresserade specialister och ST-läkare.

Ur programmet:
•Hypertoni – vad är nytt i fråga om behandling?
•Utredning av hjärtsviktspatienter, och vilka ska remitteras vidare
•Strokeprevention vid förmaksflimmer – vad är det som gäller?
•Arytmi - identifiera och behandla eller remittera?
•Prevention för patienter med ischemisk hjärtsjukdom – vad säger de senaste rekommendationerna?

Föreläsare:
Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

Faris Al-Khalili, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Stockholm Heart Center.

Stefan Lind, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Andreas Jekell, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Danderyds sjukhus

Kursen är upplagd med inspirerande föreläsningar och workshops som erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte för specialister i allmänmedicin, samt andra intresserade specialister och ST-läkare.

Program

Dag 1 Torsdag 4 maj

08.30 Registrering med kaffe och smörgås.

09.10 Välkommen och introduktion.

09.15 Hjärtsvikt.
Prevalens och patofysiologi. Utredning, diagnostik, behandling och kontroll av hjärtsviktspatienter. Vad säger senaste guidelines? Co-morbiditet. Behandling av svår hjärtsvikt. Vilka patienter ska remitteras vidare? Hur får man bra samarbete mellan primärvården och specialistmottagningarna?
Stefan Lind, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

10.30 Bensträckare.

10.50 Fortsättning hjärtsvikt.
Föreläsningar varvas med workshops.

12.00 Lunch.

13.00 Ischemisk hjärtsjukdom.
Patofysiologi -stabil och instabil kranskärlssjukdom. Prevalence. Diagnostik och behandling av ischemisk hjärtsjukdom. EKG-kriterier för diagnostik av ischemi/infarkt? Vad säger guidelines från ESC? Primär och – sekundärprevention, vilka är de senaste rekommendationerna? Rehabilitering vid ischemisk hjärtsjukdom, hur ser den ut idag?
Stefan Lind, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

15.00 Kaffe med tillbehör.

15.30 Fortsättning ischemisk hjärtsjukdom.
Föreläsningar varvas med workshops.

17.00 Dag 1 avslutas.

Dag 2 Fredag 5 maj.

08.30 Välkommen till kursdag 2.

08.30 Arytmi.
Diagnostik av de vanligaste arytmiproblemen inom primärvården. Praktisk handläggning av rytmrubbningar. Identifiera och behandla eller remittera vid arytmi? Förslag till bra samarbete mellan primärvård och specialistmottagningar. Nya strategier för screening, riskbedömning och behandling av patienter med förmaksflimmer har tillkommit. Vad säger senaste guidelines från ESC och SBU rapporten? Vilka riktlinjer är det som gäller för strokeprevention?
Faris Al-Khalili, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Stockholm Heart Center och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

10.00 Bensträckare.

10.20 Fortsättning arytmi.
Föreläsningar varvas med workshops.

12.00 Lunch.

13.00 Hypertoni.
Diagnostik och behandling av hypertoni. Vad säger senaste riktlinjerna från ESC? Sekundär hypertoni. Det svårbehandlade blodtrycken och renal denervation. Behandling av hypertoni hos den äldre patienten.
Andreas Jekell, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Danderyds sjukhus och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

14.15 Kaffe med tillbehör.

14.40 Fortsättning hypertoni.
Föreläsningar varvas med workshops.

15.45 Kursen avslutas.

 

Huvudarrangör

Dagens Medicin Masterclass

Medverkande

Kontaktpersoner

Johanna Andersson koncept@bbm.bonnier.se

Sista anmälningsdag

27 april 2017

Kostnad

6 995 kr + moms. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation. Intyg utfärdas efter kursen.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.