← Tillbaka

Lärarlett lärande
Avancerad symtomlindring i livets slutskede

Stockholm centralt
30 maj 2017

Smärta är vanligt i livets slutfas. Hälften av alla patienter med cancersjukdom drabbas av betydande smärtproblem. Hos patienter med avancerad cancer är andelen tre av fyra. Vid livets slutskede är det inte mindre än nio av tio. Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom den palliativa vården, geriatriken, primärvården och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutskede. Även sjuksköterskor har stor behållning av kursen. Dagen är en fördjupning av den tidigare genomförda och mycket uppskattade kursen ”Smärtbehandling i livets slutskede.” Kursen är öppen för alla och kommer att vara givande oavsett om man gått vår tidigare kurs. Under förmiddagen kommer vi att fördjupa oss i olika delar av den medicinska behandlingen. Smärtlindringen har i ökad utsträckning blivit en uppgift inte endast för geriatriken och den palliativa vården utan även för primärvården och övriga specialiteter som sköter patienter i livets slutskede. Vi kommer att titta på behandlingsstrategier vid svår cancerrelaterad smärta. Vidare kommer vi att gå igenom ”Vad vi gör när ingenting hjälper” samt hur vi kan tänka och förhålla oss till cancerrelaterad kakexi. Föreläsningarna är konkreta och har tonvikten på praktisk smärt- och symtomanalys.

Huvudarrangör

Expo Medica

Medverkande

Staffan Lundström med.dr överläkare Stockholms sjukhem

Kontaktpersoner

Per Persson per.persson@expomedica.se

Kostnad

1995kr exkl moms i avgiften ingår kursdokumentation, förmiddagsfika, "grab-and-go-lunch och kursintyg.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.