← Tillbaka

Lärande i grupp
17:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin

Murberget i Härnösand
10-11 maj, 2017, 2 dagar

Vikten av en levande glesbygd framhålls ständigt, samtidigt som befolkningen minskar och åldras. En levande glesbygd kräver en livaktig sjukvård, i sin tur beroende av kompetens och kontinuitet. Därav årets tema:

Glesbygdsmedicin i framkant – ett villkor för ett levande lokalsamhälle!

 

Ett axplock ur programmet
Glesbygdsmedicin - dagens verklighet och morgondagens dröm!


Patient centered effective care- how to do it!
Dough Eby, GP, Head, Medical Services at Southcentral Foundation, Alaska
Dr Eby ansvarade för en helt omstrukturerad, patient-centrerad, primärvård för lokal- och ursprungsbefolkningen. Programmet har medfört dramatiska förbättringar i hälsa, kostnader, upplevelse av vård och personalnöjdhet.

SFAM och livet på landet
Hanna Åsberg SFAMs ordförande

Generalisten i en fungerande vårdkedja
Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet m.m.

Utveckling av sjukvårdssystem i glesbygd
Mats Brännstöm, Förbundsdirektör, Norrlandstingens regionförbund.

Det kliniska panoramat
Teamträning
Helen Brandstorp, allmänläkare, Ledare för Nasjonalt senter for distriktsmedisin Tromsö

Svåra infektioner, EKG tolkning, kolorektala sjukdomar, samisk hälsa, m.m.

Program klicka här                  

Ett hjärtligt välkommen önskar
Lars Agréus, Ordförande, Svensk Förening för Glesbygdsmedicin
Distriktsläkare, Öregrund, Professor i allmänmedicin, Karolinska Institutet

 

www.glesbygdsmedicin.info                                                             

”Glesbygdsmedicin - ett sätt att jobba, ett sätt att vara, ett sätt att leva”.

Huvudarrangör

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin En del av Svenska Läkarsällskapet

Kontaktpersoner

Upplysningar om program lars.agreus@ki.se, om praktiska ting anmalan.kompetenscentrum@lvn.se

Sista anmälningsdag

24 april 2017

Kostnad

Kostnad 3500 kronor för hela konferensen exkl. hotell, inkl. måltider 1800 kronor för hela konferensen, AT-läkare/studenter exkl. hotell, inkl. måltider 2000 kronor för endagsdeltagande 1000 kronor för endagsdeltagande, AT-läkare/studenter

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.