← Tillbaka

För kalendariet
15:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.
15 november 2018

SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, bjuder, genom sitt Kvalitets- och patientsäkerhetsråd SFAM Q, in till 

XV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Torsdagen den 15 november 2018 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.
 
Dagen är en mötesplats för ca 150 kvalitets- och utvecklingsintresserade medarbetare och chefer inom primärvården. Alla yrkeskategorier är välkomna.
 
Temat för året:

Initiativet är vårt! Hur kan IT-stöd stärka kvaliteten i primärvården? – Föreställningar, förväntningar och farhågor?


Gästföreläsare Ilkka Kunnamo, adjungerad professor i allmänmedicin Helsingfors Universitet och har utvecklat guidelines och kliniska beslutsstöd. Just nu arbetar han med Evidence-Based Medicine electronic Decision Support, EBMeDS, www.ebmeds.org, med automatiska påminnelser, interaktiva algoritmer och behandlingsplaner.

Även Åke Åkesson, Ann-Charlotte Norman, Damon Tojjar, Gudrun Greim och Ulf Österstad kommer bidra till det spännande programmet.
Vi kommer som vanligt också ha fokus på redovisning av, och diskussion om, förbättringsprojekt från olika delar av landet och utbyte av erfarenheter.


Se även SFAM-Q:s hemsida. Har du frågor om din konferensanmälan kontakta: katarina.boltenstern@sfam.se

 

  
Varmt välkomna till Stockholm den 15 november 2018 för att utbyta erfarenheter och inspireras till utveckling av svensk primärvård!
 
Har du frågor kontaktar du din närmaste SFAM Q representant: 

Eva Arvidsson Jönköping evaarv@gmail.com

Hans Brandström, Gotland

Stina Gäre Arvidsson (webb) Stockholm stina.gare.arvidsson@gmail.com

Nimisha Chanduka Stockholm nimisha_24@hotmail.com

Rita Fernholm (ordf SFAM Q) Stockholm rita.fernholm@gmail.com

Christer Rosenberg Blekinge christer.rosenberg@ltblekinge.se

Robert Kristiansson Uppsala robert.kristiansson@regionuppsala.se

Ulrika Elmroth (styr, repr SFAM) ulrika.elmroth@sfam.se

Jenny Berggren Östergötland jenny.berggren@regionostergotland.se

Huvudarrangör

SFAM:s kvalitets och patientsäkerhetsråd

Kostnad

Deltagare 1800 kr. Studenter 500kr (begränsat antal platser).

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.