Kansliet

Ekonomi- och kansliansvarig

Heléne Swärd – helene.sward@sfam.se

Tel: 08-23 24 05, säkrast mån-fre kl 09.00-16.00

 

Projektledare och redaktör Lärande & Utveckling

Maria Wolf - maria.wolf@sfam.se

 

Mitt-i-ST-kansl

Frågor angående Mitt-i-ST kan ställas till Mitt-i-ST-koordinator Katarina Boltenstern, katarina.boltenstern@sfam.se, tel 076-1394404, säkrast må-fre kl 9-12 eller till mittist@sfam.se

Examenskansli

Frågor om specialistexamen kan ställas till examen@sfam.se eller förmedlas via Katarina Boltenstern.