← Tillbaka

Skriftligt prov

Specialistexamen – skriftligt prov

Här finns skriftliga prov som har givits för specialistexamen. De kan vara bra att läsa som förberedelse för att förstå uppgifternas karaktär. De kan också användas som underlag för diskussion vid ST-seminarier och andra sammankomster. För bra svar krävs både god medicinsk kunskap och gott allmänmedicinskt omdöme.