ASK

Vad är ASK?

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog – är en form för kompetensvärdering för erfarna allmänläkare inom SFAM sedan 1998.

ASK är ett sätt att stärka sin professionella utveckling genom att värdera den egna kompetensen i dialog med en kollega.

ASK bygger på de moment som ingår i specialistexamen och Mitt-i-ST, men är anpassat för den erfarna allmänläkaren. Hur man praktiskt kan gå tillväga hittar du i ramprogram för ASK. Du kan också hitta förslag till nya former för ASK och en artikel om grunderna i ASK i tidskriten AllmänMedicin nr 4/2017 sid 19. 

ASK är tänkt att kunna fungera som recertifiering med 5-7 års intervall under en yrkeskarriär. De ursprungliga tankarna  presenterades i en  artikel om ASK i AllmänMedicin 2001 och i en ASK-folder från 2005

ASK ger ut nyhetsbrev några gånger om året.

ASK har nära samarbete med SFAMs kompetensvärderingsråd.

I AllmänMedicin nr 1 2013 skildrade vi strukturen på ASK under rubriken: Recertifiering i allmänmedicin – svenska erfarenheter. Ett av inslagen i ASK är medsittning och kollegial dialog runt konkreta fall. Att utgå från journalanteckningar för dialogen är ett annat sätt, som skildras i samma nummer.

ASK-kurser och ASK-seminarier anordnas mer eller mindre regelbundet. De annonseras bland annat i SFAMs kalendarium.

Kontaktperson för ASK:  Robert Svartholm: polarull.svartholm@telia.com