← Tillbaka

Skillnaden mellan råd och nätverk

9 mars 2017 av SFAM

Enkelt sagt är ett råd mer formellt, tätare knutet till SFAMs styrelse och har ett officiellt uppdrag från föreningen medan ett nätverk är en friare sammanslutning bland allmänläkare med gemensamt intresse inom SFAMs område.

Här hittar du regelverk för råd och nätverk inom SFAM.

Råd

SFAMs råd är fasta arbetsgrupper i föreningen. Styrelsen definierar deras arbetsområden, men de kan också arbeta med andra närliggande frågor inom SFAMs ändamål. Råden driver frågor inom sitt arbetsområde, anordnar möten, kurser och andra aktiviteter samt bevakar det som händer inom arbetsområdet och håller styrelsen underrättad om aktuella frågor. Råden ska också informera om sitt arbete på SFAMs hemsida, i tidningen AllmänMedicin och i samband med SFAMs större möten (Allmänmedicinsk kongress, ST-dagar m fl).

Nätverk

SFAMs nätverk bildas av medlemmar inom föreningen som delar ett gemensamt intresse. För att få kalla sig ett nätverk inom SFAM ska man ha styrelsens godkännande och arbeta enligt SFAMs grundläggande syfte. Nätverket styr själva hur man vill arbeta, och informerar föreningen om sin aktiviteter.

Om du är intresserad av att delta i ett nätverk, ta kontakt med nätverkets kontaktperson. Här hittar du information om SFAMs råd och nätverk.

Om du vill bilda ett nytt nätverk eller återuppliva ett avsomnat nätverk, hör av dig till SFAMs styrelse.