← Tillbaka

Nytt kunskapsstöd för säker och jämlik vård

12 mars 2017 av Sfam

Under 2016 och 2017 utvecklar landsting och regioner ett nytt nationellt kunskapsstöd för primärvård och barnmedicin. Det gemensamma kunskapsstödet samlar aktuella nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning och lokala riktlinjer om vårdnivå och remisser på ett och samma ställe.

Nära patienten

Kunskapsstödet anpassas för vårdteamet som arbetar nära patienten. Det är multiprofessionellt, kortfattat och strukturerat för att man snabbt ska hitta svar på sina frågor, men det innehåller också länkar till Socialstyrelsens riktlinjer och försäkringsmedicinska beslutstöd, kvalitetsindikatorer och patientinformation på 1177 Vårdguiden.

I början nås kunskapsstödet via landstingens intranät eller en nationell visningsyta på Internet, men i framtiden ska innehållet även vara tillgängligt direkt från journalsystem och andra system. Det fungerar givetvis i mobilen.
2017 bemannar landstingen tvärprofessionella ämnesgrupper med ansvar för det nationella innehållet. Varje landsting kommer att ha möjlighet att komplettera med lokala riktlinjer kring vårdnivå, remissregler, läkemedel och vårdtjänster.
Utveckling i samverkan
Utvecklingen av kunskapsstödet drivs och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och sker i samverkan med nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK-Regiongrupp), de nationella programråden, regionala cancercentrum, Socialstyrelsen och andra myndigheter. Projektets referensgrupp består av representanter för landets sex sjukvårdsregioner.
Projektets vision är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Målet är att det ska finnas en förvaltningsorganisation och långsiktig gemensam finansiering från landsting och regioner från och med 2018.
Uppbyggnaden av kunskapsstödet har finansierats genom en överenskommelse mellan SKL och staten som en del i Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.
Kunskapsstödet ska vara ett effektivt verktyg i vardagen och bidra till säker och jämlik vård i hela landet.

Läs med på SKL:s webbplats skl.se. Sök på ”Nationellt kliniskt kunskapsstöd”.