← Tillbaka

Helhetssyn och suicidprevention

14 juni 2017 av AllmänMedicin

Chefredaktörens rader publicerat i AllmänMedicin 2-2017.

Det finns många sätt att få helhetssyn

Strävan efter helhetssyn när man träffar sina patienter är inte nytt. Redan ayurvedisk medicin för tusentals år sedan konstruerade system för att finna ut vem patienten är. Den homeopatiska medicinen, som hämtat inspiration från tidigare läror, är ungefär liga gammal som fenomenologin, cirka 200 år. Antroposofisk medicin har ca 100 år på nacken.

Jag tror att varje läkare måste finna sin metod. Man kan ha hjälp av olika teorier och andra människors upplevelser och tankesätt. God konsultationsteknik, där lyssnandet tar stor plats, är en förutsättning. Vi blir olika bra på helhetssyn, men det är viktigt att utvecklas hela tiden. Det kan krävas en god portion mod att våga lyssna, att kanske se sig själv på videofilm.

”Homeopatens läkemedelslista” är inte min. Jag skrev av listan – kanske från ordbyte. Det var en verklig patient som fått detta förskrivet.

Fotografierna är nytagna från Bhopal i Indien. Saida är mycket stolt, hon har vuxenutbildat sig till homeopatisk läkare. Hennes mogna människokännedom hjälper henne säkert.

Suicidprevention på facebook

Arbetet med denna tidning blev hoptryckt till veckan före sättarens manusstopp. Läkare för Miljön har fått stryka på foten. I stället har jag setat med Facebook och MyNewsdesk. I min grupp som aktivt driver motstånd mot utvisningarna av ungdomar med afghansk bakgrund ingår bland annat Meta Wiborgh och Bertil Hagström.

Till uppropet ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” hör en hemsida som ska uppdateras och inte minst en grupp på Facebook. Den växer med hög hastighet och har i skrivande stund (20 april) 8 500 medlemmar. Här finns både svenskar och tusentals afghaner.

Nästan varje dag kommer det inlägg ”jag står inte ut längre” eller ”jag vill inte leva längre”. När ett självmord skett (det sprids blixtsnabbt via sociala media) eller tvångsdeportering ägt rum ökar det till flera inlägg om dagen. Oavsett tid på dygnet är det alltid några som fångar upp budskapet och reagerar med chat eller telefonkontakt. Vid ett tillfälle kontaktades polisen.

Sedan i höstas har minst sex asylsökande ensamkommande ungdomar begått självmord. Antalet självmordshandlingar och självskadehandlingar räknas i hundratal. Hur många som blivit drogmissbrukare och/eller lever på gatan vet vi inte.

Två ungdomar med uppgivenhetssyndrom har identifierats. Gemensamt är att de hittat en vuxen att knyta an till, som ett sista hopp. Den ena vårdas och sondmatas i hemmet. Den andra går i och ur det dvalliknande tillståndet, och är med hjälp av läkemedel på benen. Den enda botande behandling som finns är bestående trygghet, dvs. permanent uppehållstillstånd. Ett läkarintyg med prognos är nödvändigt. Här stöttar jag den ena ”föräldern”.

Till Socialdemokraternas partikongress kom aktivister och ungdomar. ”Amnesti nu” var budskapet. När det stod klart att utvisningspolitiken fortsätter var det mer än en som bröt ihop. Om politiken kvarstår kommer majoriteten av dem som kom som ensamkommande barn under 2015 att utvisas.

Vi har framför oss ytterligare ett folkhälsoproblem. Tiotusentals människor har engagerat sig i mottagandet av barnen. Många har tagit dem till sig som sina egna barn och kämpar för dem med näbbar och klor. Att uppleva hur ungdomarna först bryts ner och sedan skickas iväg är oerhört slitsamt. Man kämpar med näbbar och klor för ”sina” ungdomar. Många av dessa skulle behöva stöd eller samtalsgrupper.