← Tillbaka

Förslag till nya former för ASK

9 november 2014

Förslag till ny ASK 2014

Sammanställning av ASK-seminariets förslag 2014-11-05-06 av Gunilla Byström.

Idé

Använda det vi redan har i form av struktur och dokument till Mitt i ST.

Praktikdagen är det viktigaste och mest centrala för självvärderingen i kollegial dialog.

Förberedelser

  • Utväxling av egenpresentationer
  • Portfölj
  • ASK-läkaren gör en egen reflexion över till exempel en knepig patient
  • Video av sig själv i en konsultation. Skriftlig reflexion i båda fallen. Inriktning på vad som kunde ha gjorts bättre.
  • Sammanställning av några (minst tre) viktiga händelser i mitt läkarliv.
  • Urval av några av de övriga ASK-momenten.

Den som är mentor bör ha examinatorsutbildning och ett antal examinationer bakom sig (antal?) Detta för att det ska bli bra kvalitet i utbytet för ASK-läkaren.

Diskussion om det lika gärna kan vara två kollegor som gör ASK tillsammans och en mentor iakttar. Detta kan vara en idé om det skulle bli så många intresserade ASK-läkare att antalet mentorer inte förslår.

Resultat

Under praktikdagen utarbetas en plan för de närmaste 5-7 åren i mitt arbetsliv.

”Som resultat av min självvärdering i kollegial dialog vill jag nu:
1
2
3
…”

Inspirationsseminarium

Kick-off för att komma igång och få inspiration och kanske för att kunna para ihop mentor och adept är värdefullt och bör sannolikt ingå i nya ASK.

Avslutning

När självärderingen och praktikdagen är klar kan mentorn skriva en rapport som liknar den nuvarande Mitt i ST-rapporten och överlämna den till ASK-läkaren. Formuläret som finns för detta ändamål kan behöva utvecklas.

Gunilla Byström 2014-11-09