← Tillbaka

Att tolka provsvar vid alkoholkomsumtion

2 juli 2018 av AllmänMedicin

Wåhlin, Sven. Att tolka provsvar vid alkoholkonsumtion. Artikel publicerad i AllmänMedicin 1-2017.

Denna artikel finns som pdf

Den är ett komplement till Rolf Svenssons artikel "Att tolka leverprover" i AllmänMedicin 3-2016.